50 anys dels Tractats de Roma

Original post at Quina mandra!
.
A Roma es van signar, fa poc més de 50 anys, dos tractats amb els quals començava la singladura europea. És aquesta una efemèride important, que diversos països europeus han volgut mostrar en la cara "nacional" (estatal, diria jo) de les monedes de 2€.
El
Banc Central Europeu permet cada país membre de l'Eurozona emetre una moneda commemorativa per any. Són monedes absolutament vàlides, com qualsevol altra, en tota la zona Euro.
50 years after the Rome Treaties
50 years ago, two important international Treaties were signed in Rome. With them, the European adventure started. With the occassion of such an important anniversary, some Euro-zone countries have issued commemorative 2€ coins with the text "Treaties of Rome" printed on their "national" (State, I'd better say) side.
The
European Central Bank allows each country issue one commemorative set of coins per year. They are legal tender in all of the Euro-zone, just like the regular coins.
.