Cita

Original post and comments at Quina mandra!
.
"Els homes savis recorren el seu propi camí", va dir Eurípides.
Aconseguir dissenyar la teva pròpia via superant les pressions que generen la societat, la família, els amics... és francament complex. Requereix una lluita constant, com la d'aquells peixos que remunten els rius a contracorrent, nedant en el sentit més difícil. Tan fàcil com els seria deixar-se endur per la corrent! Sens dubte, provar-ho val la pena perque cada petita passa endavant és una gran victòria personal.
Tan de bò sigui prou fort per poder fer el meu propi camí.

Quotation
"The wisest men follow their own direction", stated Euripides.
It is really hard to design your own way. You have to overcome the pressure generated by society, your family and friends... it is frankly difficult. One has to fight all the time, constantly swim against the stream. Nonetheless, I am convinced it deserves a try, for every little step forward represents a big personal victory.
I wish I'll find the strengh to make my own way.
.