Cita

Original post and comments at Quina mandra!
.
"Qualsevol cosa que puguis fer o somiïs que pots fer, comença-la. L'audàcia porta implicits genialitat, poder i màgia. Posa-t'hi ja"
Quan vaig fer el primer post amb el títol de Frase, al gener, tenia la intenció de penjar-ne una, de tant en tant, que em semblés interessant per alguna raó. La d'avui crec que és molt certa i que amaga una gran veritat: si no et mous, no avances.
L'autoria d'aquesta frase s'ha atribuït, històricament, a Johann von Goethe, tot i que està demostrat que la versió anglesa, de la qual aquesta en català n'és una traducció, és al seu torn "una traducció molt lliure" extreta de "Faust" i feta per John Anster el 1835.

Quotation
"Whatever you can do or dream you can, begin it. Boldness has genius, power and magic in it. Begin it now"
Ever since I published my first post with the title "Quotation", last January, I intended to display one, from time to time, which seemed interesting to me. I think today's quotation hides a big truth: you've got to take a few steps forward to advance.
As for the author of the quotation, it has been historically attributed to
Johann von Goethe, although it has been proven that it is, in fact, the result of a "very free translation" of a paragraph of Faust, by John Anster in 1835.
.