Prou!, prou!, prouprouprou!! (annexe)

Original post and comments at Quina mandra!

Barcelona apareix al rotatiu nordamericà The New York Times... per l'apagada! Potser està pensat per contrarestar l'efecte Woody?
També La Nación de Buenos Aires, la xarxa brasilera de notícies Globo, la cadena alemanya N24, RAINews d'Itàlia... se'n fan ressò.

Enough! (attachment)
Barcelona is on The New York Times... because of the power blackout! Maybe thought to counteract the "Woody Allen effect"?
Also Buenos Aires La Nación, Brasilian news network Globo, German N24, Italian RAINews... tell about it.