Què vull ser quan sigui gran?

Originally posted at The Berlin Chronicles

El "The Berlin Chronicles" tot just ha arribat al món fa poquets dies. Per això, el pare de la criatura encara no té del tot clar quina direcció prendrà el menut. Estarà dedicat exclusivament a Berlín? Tractarà d'assumptes polítics o econòmics? Potser socials... o una mica de tot? Voldrà comentar l'actualitat del que passi a casa seu, malgrat ser a prop de 2.000 km de distància?De moment, l'única cosa segura és que el pare del petit TBC encara és a Barcelona, per la qual cosa les cròniques dibuixades in situ hauran d'esperar gairebé una setmaneta. Mentrestant, per anar fent boca i, segurament, per deixar entreveure la intenció de no tancar-se en la capital alemanya, un divertimento que potser ja coneixeu... o potser no: si cliqueu cliqueu en aquest link i hi escriviu una adreça qualsevol de Barcelona, podreu veure'n la façana de l'edifici tal com és realment. Les fotos són més aviat velletes, però en qualsevol cas la cosa no deixa de tenir la seva gràcia.
.
What do I want to be as a grown up?
"The Berlin Chronicles" was born only a few days ago. That's the reason why daddy has no idea about the direction litttle blog will walk to. Will it be entirely committted to Berlin? Will it deal with political or economical issues? Maybe social ones... or a mix of them all? Will it feel like dealing with the hottest issues back at home, despite the 2,000 km distance?So far, the only reliable thing is that blog's daddy is still in Barcelona, so live chronicles from Berlin will have to wait for almost a week. In the meantime, probably to give a hint on the future intentions of the blog, this is a divertimento you might already know... or maybe not: if you click on this link and write an address in Barcelona, you'll see the façade of the building as it really is. Pics are a bit old, sometimes, but still it is quite fun.
.