I no va ser cap pel·lícula...

Original post and comments at The Berlin ChroniclesAfortunadament només és una foto de museu, una de les tantes que es poden veure a l'espai Topographie des Terrors, des de fa anys una àrea expositiva a prop de Potsdamer Platz. Actualment s'hi pot veure, a més de l'exposició permanent, una mostra temporal que du per títol Das Hausgefängnis (la casa-presó).
Tota la visita resulta francament dura si un té tendència a empatitzar amb els sofriments aliens. Algunes de les imatges que acompanyen l'exposició són molt impactants. Una d'elles, una de les que més em va colpir i que podeu veure a sota, mostra un oficial nazi apuntant amb una pistola al cap d'un pobre home, ajupit a terra davant d'una gran fosa plena de cadàvers, on van caient els executats. Ell seria el següent.

Berlin és avui una ciutat apassionant, tot i que només una ombra del que va ser durant uns anys del període d'entreguerres. Té, al mateix temps, un passat terrible que aquí, naturalment, no descobriré a ningú. Conèixer aquest passat a través de lectures fetes a milers de kilòmetres de distància del lloc dels fets és una cosa, i empapar-se'n mentre es trepitja el mateix terra on els nazis van detenir, interrogar, torturar i, en molts casos, assassinar homes i dones, grans i joves, jueus, homosexuals, opositors al règim... n'és ben bé una altra.

A la zona on ara hi ha aquesta exposició hi havia hagut els quarters generals de la Gestapo (Geheime Staatspolizei, la policia secreta nazi) i de les SS (Schutzstaffel, els escamots de protecció del partit Nazi). Aquí es van prendre decisions terribles en relació amb la persecució d'oponents al règim, la "germanització" dels territoris ocupats a l'Europa de l'Est, l'assassinat de presoners de guerra soviètics i l'extermini dels jueus, entre d'altres.

La pel·lícula més forta mai vista no és res comparada amb aquesta realitat.

And it was not a movie...Luckily, this is only a picture in a museum, just one of all that you can see at the Topographie des Terrors, an exhibition area near Postdamer Platz. Nowadays, the temporary exhibit Das Hausgefängnis (The prison-house) is to be seen.
The visit is extremely hard, especially if you tend to empatize with the suffering of your human fellows. Some of the pictures the visitor can see are very shocking. One of the pics that hit me harder -which you can see below- shows a nazi officer who is about to shoot a poor man, kneeling before a filled mass grave. He will be the next corpse.
Berlin is nowadays an exciting city, although only a shadow of what it was, during a few years, between the world wars. But it also has, at the same time, a terrible past which nobody will learn about by reading this chronicle. Reading about this past 2.000 km away from the place where everything took place, and doing so on the exact same soil where the nazis arrested, questioned, tortured and, in many cases, killed women and men, old and young, jews, homosexuals, opponents to the regime... believe me, that is something else.
In the area where the exhibit is displayed were the headquarters of the Gestapo (Geheime Staatspolizei, the nazi secret police) and the SS (Schutzstaffel, the shield squadron of the Nazi party). Terrible decisions were made here with regards the persecution of opponents to the Nazi regime, the "germanisation" of the occupied territories in Eastern Europe, the murder of soviet war prisoners and the extermination of jews, among others
.
The hardest movie ever seen is nothing compared to this reality.