De protecció de dades i vigilància

Original post and comments at The Berlin ChroniclesMembres dels Verds, experts del Chaos Computer Club i de Human Rights Watch, entre d'altres, prendran part avui en la "Llarga nit dels drets dels ciutadans". En directe des de la Newthinking store de Berlin-Mitte, Tucholskystraße 48, però també per chat a través del web http://www.gruene-bundestag.de/ i per telèfon (030 2279 2500), representants d'aquests organismes respondran els dubtes que plantegin els interessats a saber més sobre escoltes, vigilància i protecció de dades d'internet, entre d'altres assumptes. El trasfons de l'activitat és analitzar el que alguns consideren un "estat de vigilància" impulsat pel ministre de l'interior alemany, Wolfgang Schäuble.

Über Datenschützen und Überwachung
Mitglieder der Grünen Bundestagsfraktion und Experten vom Chaos Computer Club, von Human Rights Watch sowie weiteren Organisationen werden heute von fünf Uhr abends bis zwei Uhr morgens in der Newthinking store von Berlin-Mitte, Tucholskystraße 48, sowie beim Chat unter http://www.gruene-bundestag.de/ und Telefon (030 2279 2500), Fragen von Abhören bis Überwachen beantworten. Der "Lange Nacht der Bürgerrechte" soll ein Zeichen gegen den Überwachungsstaat von Wolfgang Schäuble setzen.

About data protection and watchingMembers of the Green Party, experts from Chaos Computer Club and Human Rights Watch, amongst others, will participate today at the "Long night of the citizen rights". Live at the Newthinking store in Berlin-Mitte, Tucholskystraße 48, but also by chat through the website http://www.gruene-bundestag.de/ and by telephone (030 2279 2500), some members of these organizations will give an answer to all possible questions about watching and internet data protection, amongst others. The intention of the activity is to analyse what some call "the watching state" by Wolfgang Schäuble, the German Minister of the Interior.