Original, oi?

Original post and comments at The Berlin Chronicles


Aquest és un anunci del Zoo de Berlin. Si jo fos el saltador, no sé si em faria gaire gràcia saltar a la boca... del tauró.
Foto: (c) Out Next

Original, isn't it?
This is an ad from the Berlin Zoo. If I were the pool-vaulter, I'm not very sure that I'd find the idea so cool...
Foto: (c) Out Next