Estupidesa sense límits

Original post and comments at Quina mandra!


Segueixo a distància els efectes de la persistent sequera que pateix Catalunya. Em sembla percebre un estat de nerviosisme, crec que no només a nivell polític, d'altra banda absolutament comprensible. La sequera no remet i ja s'han donat casos de denúncies per regar i per netejar amb aigua de rec.
Així les coses, mentre al nostre país comencen les bufetades per decidir si l'aigua s'ha de trasvassar, portar en vaixells, dessalar o demanar al cel, un increïble projecte segueix endavant: Gran Scala. Les dades bàsiques les vaig presentar en aquest post.
Sabent com sabem que el canvi climàtic ha de portar períodes d'escassetat d'aigua, especialment a la Península Ibèrica, resulta insultant i intolerable que el projecte Gran Scala segueixi sobre la taula dels terroristes especuladors que l'impulsen. I el més greu: amb el vist-i-plau de les autoritats polítiques competents!
Cal saber que aquest descomunal complex tindrà un impacte superior al d'una ciutat del tamany de Manresa o Sant Boi de Llobregat, que afecta espais protegits per la legislació ambiental europea (què espera la CE per dir-ne alguna cosa?!?), que les inversions planejades deriven, en definitiva, en un consum depredador d'aigua... en un territori ja avui desèrtic!
Per acabar de dibuixar una situació que sembla extreta d'una pel·lícula de Martínez Soria (per cert, nascut a Saragossa), l'Aragó acull enguany una Exposició Universal que du per lema Aigua i desenvolupament sostenible!!!

A l'estat nordamericà de Nevada hi ha Las Vegas. A més de ser una ciutat horrorosa és la "mussa" del projecte Gran Scala. L'alcalde d'aquell monstre deia, fa poc: "If necessary, Las Vegas will meet its water needs with the water that Southern California farmers use". Com Las Vegas, el complex Gran Scala s'ha de situar en una zona àrida, desèrtica i sense recursos. Per això, més enllà de les consideracions morals, que evidentment hi són, aquest problema no ho és només dels aragonesos, sino de tots els veïns i la resta del món.

Unlimited stupidity
Catalonia is living a long, tough period of drought. A water war is starting as politicians forbit the use of water for some purposes, such as watering plants or filling swimming-pools. It is a complicated situation which will only get worse if rain does not arrive soon.
The Iberian Peninsula is actually one of the areas in the world where, according to experts, the climate changes currently undergoing in the planet will have greatest effect. At this point, it is impossible to understand how can a project like Gran Scala be supported by any government. In this post I explained the main features of the project.
Such a complex will have an impact similar to that of a city with 100,000 inhabitants. Considering that the area chosen to develop the monster is... a desert!, with some parts protected by European environmental laws (what is the European Commission waiting to stop this madness?!?), how can this possible go on?
The most incredible part of this story is that Aragon, the territory where Gran Scala is to be built -if nobody stops it right away- will be organizing a World Exhibit this year, which motto is Water and Sustainable Development!!!

Las Vegas, in Nevada (US), is not only a horrible city but the mirror in which the project Gran Scala is looking itself at. According to its mayor, "If necessary, Las Vegas will meet its water needs with the water that Southern California farmers use". Just like Las Vegas, Gran Scala will be ("would have been", hopefully) located in an arid, desert area with no water resources. This is the reason why this is not only a problem of the people of Aragón, but also of all their neighbours and the rest of the world.