L'alemany és així! (segona part)

Original post and comments at The Berlin Chronicles

A la vista dels comentaris que heu deixat en el post anterior, probablement sentiu curiositat per conèixer la composició del ja famós paraulot Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Com us deia, aquest mot és producte d'una "fòrmula" gramatical que permet unir substantius per formar-ne un de nou. Aquesta paraula en concret està formada per 7 noms, que són:
.
(das) Rindfleisch = (la) carn de vacú
(die) Ettiketierung = (l')etiquetatge
(die) Überwachung = (l')observació
(die) Aufgabe = (l')obligació
(die) Übertragung = (la) transmissió
(das) Gesetz = (la) llei
.
Apareixen en el paraulot una sèrie de "s", marcades en vermell, que en el llistat anterior no surten enlloc. Aquestes "s" s'utilitzen per connectar alguns substantius entre ells, però no formen part del substantiu en qüestió.
Així doncs, el paraulot es llegeix amb les següents pauses:
Rindfleisch-etikettierung(s)-überwachung(s)-aufgaben-übertragung(s)-gesetz
Per acabar, us havia parlat de set noms però aquí només n'hi ha sis! És que "Rindfleisch" és, al seu torn, també un mot compost de dos noms: Rind (vacú) i Fleisch (carn).
No el trobeu fascinant, l'alemany? ;-)
.
English summary
I find it interesting to explain how such a long word, like the one I talked about in my last post, can be created in German. Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertraungsgesetz is originally formed of six "minor" words, which are:
.
(das) Rindfleisch = (the) beef (meat of)
(die) Ettiketierung = (the) labeling
(die) Überwachung = (the) supervision, (the) observation
(die) Aufgabe = (the) duty, (the) obligation
(die) Übertragung = (the) delegation, (the) transmission
(das) Gesetz = (the) law
.
Thus is the longest word in German formed, which meaning is, in English: "Beef labeling supervision duties delegation law". Don't you find German interesting? :-)
.
Deutsche Zusammenfassung
Ich dachte, es könnte für die Leser interessant sein, die Zusammensetzungen des längstens deutschen Wortes (Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz) kennenzulernen. So habe ich oben gemacht: die sechs Wörter, die drin stehen, habe ich übersetzt, und erzählt wie durch Kompositum darf man solche lange Worte hervorbringen.
.