La cita

Original post at Quina mandra!
.
"Aparentment, una democràcia és un lloc on hi ha moltes eleccions amb un cost econòmic important, sense assumptes d'interès i amb candidats intercanviables".
.
La frase és de Gore Vidal (81). Malgrat que l'escriptor de Nova York ha estat sovint identificat amb la causa Demòcrata, Vidal ha escrit: "Hi ha un sol partit als Estats Units: el Partit de la Propietat. . . i té dues tendències: Republicana i Demòcrata. Els Republicans són una mica més estúpids, més rígids, més doctrinaris en el seu capitalisme "laissez-faire" que els Demòcrates, que són més amables, agradables, una mica més corruptes — fins fa poc... i estan més disposats que els Republicans a fer petits ajustos quan els pobres, els negres, els anti-imperialistes se'ls escapen de les mans. Però, essencialment, no hi ha cap diferència entre tots dos partits."
.
Quotation
"Apparently, a democracy is a place where numerous elections are held at great cost without issues and with interchangeable candidates."
.
Quotation by Gore Vidal (81). Although frequently identified with Democratic causes and personalities, Vidal has written: "There is only one party in the United States, the Property Party . . . and it has two right wings: Republican and Democrat. Republicans are a bit stupider, more rigid, more doctrinaire in their laissez-faire capitalism than the Democrats, who are cuter, prettier, a bit more corrupt — until recently... and more willing than the Republicans to make small adjustments when the poor, the black, the anti-imperialists get out of hand. But, essentially, there is no difference between the two parties."
.