Enquesta: Nadal.sí, Nadal.no ------------------------------------------------>
Aviat, resultat i les matisacions que vulgueu fer!