About the author

I am a Catalan journalist. In Barcelona, Quito and Berlin, I have lived the most outstanding experiences in my life, through which I have molded the way I understand the world. I write my posts in Catalan, and sometimes translate them into English and German. You are welcome to contact me at blog.in.varietate(at)gmail(dot)com

Sóc un periodista català. A Barcelona, Quito i Berlín, he viscut les experiències més importants de la meva vida, a través de les quals he modelat la meva pròpia visió del món. Escric els posts en català, tot i que de vegades els tradueixo a l'anglès i l'alemany. Em podeu contactar a blog.in.varietate(at)gmail(punt)com