About In varietate concordia

Why "In varietate concordia"? Adopted as the European Union's motto on May 4, 2000, "Unity in diversity" points directly at my deepest convictions: diversity is what makes us rich, as citizens, as individuals, as human beings. Diverse in thoughts, in hopes and fears... diverse in opinions, necessarily respectful with everyone...
There is another reason why I found "In varietate concordia" was the most adequate title for this space: the language. Europe is an amalgam of cultures, which express themselves to the world via many different languages. The latin name includes many of these forms of expression.

Perquè "In varietate concordia"? Adoptat com a lema de la Unió Europea el 4 de maig de 2000, "Unitat en la diversitat" apunta directament a les meves conviccions més profundes: la diversitat que ens enriqueix, com a ciutadans, com a individus, com a éssers humans. Diversos en pensaments, en esperances i temences... diversos en opinions, necessàriament respectuosos amb tothom...
Hi ha una altra raó per la qual "In varietate concordia" em va semblar el títol més adequat per a aquest espai: l'idioma. Europa és una amalgama de cultures, que s'expressen al món a través de molts llenguatges diferents. El nom llatí inclou moltes d'aquestes formes d'expressió.